ส่งมอบเครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แมมโมแกรม

ส่งมอบเครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แมมโมแกรม

บริษัท ไทย จีแอล จำกัด ร่วมผนึกกำลังกับ บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ส่งมอบเครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แมมโมแกรม ซึ่งมีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ โดย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจมะเร็งเต้านม แมมโมแกรม (Mammogram) ระบบดิจิตอล 3 มิติ ที่มีความละเอียดในการตรวจสูงและแม่นยำ โดยเปิดให้บริการที่แผนก Imaging Center ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1366502218122919936_n
634A6548
634A6542

Share this post