งานประชุมวิชาการครั้งที่ 28 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 28 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

เรียนเชิญพี่ๆนักรังสีและผู้ร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ 28 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเยี่ยมชมบูธ บริษัทไทย จีแอล จำกัด นอกจาก DR CANON แล้วเรายังนำ DR ตัวใหม่ของ KONICA MINOLTA รุ่น AeroDR NS ราคางามๆ มาโชว์ในงานให้ผู้ร่วมงานสัมผัส กันครับ เรียนเชิญนะครับ
@ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

Share this post