บริษัทไทย จีแอล จำกัด เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

บริษัทไทย จีแอล จำกัด เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบใหม่นี้ ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน บริษัท ไทย จีแอล จำกัดขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เป็นลูกค้าบริษัทฯเรา ครั้งนี้บริษัทฯจึงร่วมบริจาคโดมพ่นฆ่าเชื้อเพิ่มเติม เพื่อติดตั้ง ทางเข้าออก หรือจุดคัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารับบริการ สำหรับโรงพยาบาลบ้านหมี่ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลนารายณ์มหาราช เพื่อใช้พ่นฆ่าเชื้อ ลดการปนเปื้อนเชื้อของผู้เข้าใช้บริการโรงพยาบาล
บริษัทไทย จีแอล จำกัด เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน ✌️‍⚕️‍⚕️

Share this post