บริษัท ไทย จีแอล จำกัด ร่วมบริจาคโดมพ่นฆ่าเชื้อให้กับ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

บริษัท ไทย จีแอล จำกัด ร่วมบริจาคโดมพ่นฆ่าเชื้อให้กับ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

บริษัท ไทย จีแอล จำกัด ร่วมบริจาคโดมพ่นฆ่าเชื้อ สำหรับโรงพยาบาลเพื่อใช้พ่นฆ่าเชื้อในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับ ทางโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

#ThaiGL
#TheFutureofHealthcareTechnology

Share this post