โครงการ “ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย”

โครงการ “ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย”

โครงการ “ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” ปลุกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดขยะพิษสู่ท้องทะเลนำโดยคุณโตโน่ :ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ร่วมกับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบ Portable X-ray รุ่นขนาดไม่น้อยกว่า 100mA ยี่ห้อ BMI ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี จำหน่ายและดูแลหลังการขายโดย บริษัทไทย จีแอล จำกัด ให้โรงพยาบาลเกาะกูด
บริษัทฯขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าเรา และบริษัทฯสัญญาว่าเราจะดูแลให้บริการหลังการขายเป็นอย่างดีและหวังว่าครั้งหน้าบริษัทไทยจี แอล จำกัดจะได้เป็นส่วนหนึ่งกับโครงการดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปครับ

🙏🏻☢️🏝
#OneManAndThaSea
#มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
#PortableXray
#BMI
#ThaiGL

Share this post