Author - Thaigl_TH

Vital สำรวจการประยุกต์ใช้ Microsoft HoloLens สำหรับโซลูชั่นการดูภาพในองค์กร

MINNEAPOLIS, Aug. 26, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Vital Images, Inc. (Vital) บริษัทการถ่ายภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ขั้นสูงที่ตั้งอยู่ใน Minneapolis มีความยินดีที่จะนำเสนอตัวอย่างของการใช้โฮโลกราฟิกคอมพิวเตอร์ด้วยโซลูชั่นการถ่ายภาพ VitreaView® ของเขาในการประชุมประจำปี HIMSS เอเชียแปซิฟิกในบูธ Vital (#412) ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย Vital กำลังสำรวจศักยภาพในการประยุกต์ใช้

Microsoft HoloLens เป็นส่วนขยายของโซลูชั่นการถ่ายภาพขององค์กร โดยมีทั้งซอฟต์แวร์ VitreaView และ Vitrea® Advanced Visualisation ของบริษัทMicrosoft อธิบายว่า HoloLens เป็น “โฮโลกราฟิกคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในตัวอย่างครบถ้วนเครื่องแรกที่ช่วยให้คุณสามารถสัมผัสกับโฮโลแกรมที่มีความละเอียดสูงในโลกของคุณ” การแนะนำการมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้ให้กับทางการแพทย์ได้เปิดโอกาสให้เกิดความเป็นไปได้สูงในการที่แพทย์สามารถมองได้ทั่วถึงมากขึ้นในร่างกายของผู้ป่วยในขณะที่สามารถขยายการมองเห็นดังกล่าวให้กับสมาชิกของทีมงานที่อยู่ห่างไกล แพทย์ให้คำปรึกษาหรือพันธมิตรด้านสารสนเทศการดูแลสุขภาพ:

  • การผ่าตัดและการศึกษาที่มีการแนะนำ: ศัลยแพทย์สามารถสวมใส่ HoloLens ในขณะที่ทำการผ่าตัดผู้ป่วยและสามารถมองเห็นภาพของบริเวณที่จะถูกผ่าตัด ภาพมุมมองของศัลยแพทย์ใน HoloLens อาจจะถูกนำเสนอในเวลาจริงให้กับทีมงานของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำและชี้แนะในระหว่างการผ่าตัดหรือนำเสนอในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์ด้วย Skype สำหรับ HoloLens.
  • โทรเวชและและการดูแลสุขภาพทางทหาร: ผู้ปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพในหมู่บ้านที่ห่างไกลสามารถใช้ HoloLens เพื่อสังเกตเห็นเฉพาะส่วนของร่างกายของผู้ป่วยแล้วส่งข้อมูลไปยัง Vital .ซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ทางคลินิกเพื่อช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วย.
  • การดูแลเสมือนจริงและการฟื้นฟูสมรรถภาพคือโอกาสต่อไปที่ HoloLens จะสามารถมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องอาศัยการออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและอำจจะให้บริการการรักษาระยะไกลได้

Vital จะยังคงแสดงโซลูชั่นจะถ่ายภาพขององค์กร VitreaView โดยบูรณาการร่วมกับคู่ค้าระบบข้อมูลทางคลินิกต่างๆ ได้แก่ ClinicToCloud, MedCubes และ RingMD ภาพถ่ายแบบบูรณาการดังนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถเข้าถึงภาพประวัติที่ครบถ้วนในสถานที่หลายแห่งได้อย่างง่ายดาย

“เราหวังว่าจะได้นำเสนอแนวทางบางอย่างที่เรามอง HoloLens – แพลตฟอร์มความเป็นจริงที่แต่งเติมอันแรก – สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการดูภาพขององค์กรของ Vital เพื่อยกระดับความมั่นใจและผลการทำงานของคลินิก” ดร. Ravi Shrestha ผู้จัดการทั่วไปในเอเชียแปซิฟิกของ Vital Images กล่าวไว้ “ในขณะที่ความพยายามในปัจจุบันของ Vital โดยคำนึงถึง HoloLens ยังคงเป็นคอนเซ็ปอยู่ เราก็ตระหนักถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีในการช่วยเหลือแพทย์”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด | เบอร์โทรศัพท์ +66 2934-4650 | email: thaigl@thaigl.co.th