top of page

Arcoma Training📌 Check in Arcoma

📢 บริษัท ไทย จีแอล จำกัด แผนก Customer Service ได้มีการส่งทีมวิศวกรเข้าร่วมฝึกอบรมกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง โดยครั้งนี้ทางเราได้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย์ รุ่น Precision i5 ภายใต้แบรนด์ Arcoma จากประเทศสวีเดน เพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคให้กับทีมวิศวกร เพื่อความเชื่อมั่นในการดูแลบริการหลังการขายครับ 🙏🏻🏥💚

ทั้งนี้ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด สัญญาว่าจะดูแลบริการหลังการขายเป็นอย่างดีและมีการพัฒนาความรู้ทางด้านต่างๆให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสินค้า​ของบริษัทฯอย่างแน่นอนครับ ❤️


หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อแผนกบริการลูกค้า​ โดยตรงได้ที่สามารถติดตามผลงานและข่าวสารตามช่องทางต่างๆได้ที่4 views0 comments

コメント


bottom of page