top of page

Konica Minolta AeroDR Tx m01📌 Check in Konica Minolta

📢 บริษัท ไทย จีแอล จำกัด แผนก Customer Service ได้มีการส่งทีมวิศวกรเข้าร่วมฝึกอบรมกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง โดยครั้งนี้ทางเราได้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ รุ่น AeroDR Tx m01 ภายใต้แบรนด์ Konica Minolta จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคให้กับทีมวิศวกร เพื่อความเชื่อมั่นในการดูแลบริการหลังการขายครับ 🙏🏻🏥💚

ทั้งนี้ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด สัญญาว่าจะดูแลบริการหลังการขายเป็นอย่างดีและมีการพัฒนาความรู้ทางด้านต่างๆให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจสินค้า​ของบริษัทฯอย่างแน่นอนครับ ❤️

หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อแผนกบริการลูกค้า​ โดยตรงได้ที่


สามารถติดตามผลงานและข่าวสารตามช่องทางต่างๆได้ที่


49 views0 comments

Comentários


bottom of page