top of page

Arcoma Precision: Rajyindee Hospital📌 ☢️ Rajyindee Hospital, Songkhla

ตรวจรับส่งมอบเรียบร้อยสำหรับเครื่องเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Arcoma รุ่น Precision i5 ประเทศสวีเดน ขนาด 1000 mA แขวนเพดาน (Ceiling type) ซึ่งมาพร้อมกับระบบ Fully automatic functions & Fully integration ที่ดูแลการนำเข้า ติดตั้ง และบริการหลังการขายโดยบริษัทไทย จีแอล จำกัดครับ

ทางบริษัท ไทย จีแอล จำกัด ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการรวมถึงผู้บริหารโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลาทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้าที่ทางบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ จะคอยดูแลให้บริการหลังการขายเป็นอย่างดีและหวังว่าในโอกาสหน้าบริษัท ไทย จีแอล จำกัดจะได้รับความไว้วางใจเช่นนี้อีกครั้งนะคะ ✅✌️🏥


สามารถติดตามผลงานและข่าวสารตามช่องทางต่างๆได้ที่


หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อแผนกบริการลูกค้า​ โดยตรงได้ที่22 views0 comments

Comentários


bottom of page